INFINITY CUP 2023 – ŁOWISKO GOŁYSZ – REGULAMIN ZAWODÓW Leave a comment

Regulamin zawodów:

 1. W zawodach uczestniczy 19 drużyn (ekipy 2 osobowe + ew. Team Runner, który może być zgłoszony nie później niż 14 dni przed zawodami), które są wpisane na listę startową oraz dokonały pełnej wpłaty w kwocie 1800zł od drużyny + 200zł Team runner. Organizator zatrzymuje do swojej dyspozycji 4 bilety, do ogólnej sprzedaży przeznacza 15 biletów. W przypadku, gdy zgłosi się podczas zapisów więcej niż 19 drużyn decyduje kolejność zgłoszeń.

Numer rachunku: 43 1240 1343 1111 0010 8216 2116 Mateusz Kampa, w tytule imię i nazwisko ekipy startującej!

( brak terminowej wpłaty będzie skutkować usunięciem z listy startowej , miejsce drużyny zajmuje pierwsza ekipa z listy rezerwowej)

2.Zawodnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat oraz członek PFWK. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów (będzie weryfikacja z PFWK).

 1. W zawodach startują drużyny dwuosobowe łowiąc na 4 wędki  w przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na dwie wędki,

( można zgłosić odpłatnie jednego Team Runera, który jest członkiem PFWK. TR ma pełne prawa zawodnika , kwota zgłoszenia 200zł, Team Runera można zgłosić najpóźniej 14 dni przed zawodami)

 1. Łowimy tylko metodą włosową, dopuszcza się stosowanie tylko jednego przyponu/zestawu końcowego na jednej wędce,
 2. Dopuszcza się 2 markery tyczkowe na drużynę, zakaz używania markerów typu H-bojka
 3. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska, sondujemy, ustawiamy markery tylko w obrębie swojego stanowiska,
 4. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na dwie wędki,
 5. W zawodach należy stosować się do zasad określonych w regulaminie łowiska. (chyba, że regulamin zawodów stanowi inaczej) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z ww. regulaminem przed przystąpieniem do zawodów.
 6. a) zakaz używania orzecha tygrysiego oraz ziaren jako przynęty i zanęty. (wyjątkiem ziaren zamówionych WE WŁASNYM ZAKRESIE u właściciela łowiska z 10% rabatem. ZIARNA TRZEBA ZAMÓWIĆ WCZEŚNIEJ BY ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA ODPOWIEDNIA ILOŚĆ.
 7. Zawody mają formułę ”Wywózka” / „Rzut” (wywózka modelami zdalnie sterowanymi RC oraz pontonami )
 8. Jest możliwość sondowania, ustawienia markerów oraz nęcenia z pontonów oraz RC.
  10.a) – Każdy zawodnik musi posiadać kamizelkę wypornościową (kapok). Zawodnik nie może wypływać na wodę bez kamizelki i będzie to karane wykluczeniem z zawodów. Na pontonie nie można pływać w woderach.

10.b) – Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki przy użyciu środków pływających. Każdy zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za siebie i resztę drużyny.

 • Holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie w obrębie swojego stanowiska.
 • Zakaz używania jakichkolwiek podajników do method feeder i feeder klasyczny , dopuszczona jest metoda ZIG RIG.

13.Pływanie pontonem i modelem RC jest dozwolone przez cały okres trwania zawodów.

 1. Ryba złowiona w obrębie swojego stanowiska liczy się do klasyfikacji podebrana z brzegu oraz pontonu.
 2. Podczas losowania, każda drużyna losuje numer stanowiska bez możliwości odrzucenia.

o kolejności losowania decyduje numer drużyny wylosowany przez drużynę podczas rejestracji.

 1. Do klasyfikacji zaliczają się karpie i amury o wadze powyżej 5kg.
 2. O zwycięstwie w zawodach decyduje łączna waga 3 największych złowionych klasyfikowanych ryb. W przypadku takiej samej łącznej wagi decyduje waga największej ryby.
 3. Ważenie będzie się odbywać rano od godz 9.00, wieczorem od godz 19.00. Do tego czasu ryby należy przetrzymywać osobno w workach karpiowych.( 1 ryba = 1 worek) drużyna musi posiadać obowiązkowo 4 worki do bezpiecznego przetrzymywania ryb. W przypadku złowienia amura prosimy o natychmiastowe powiadomienie sędziów.
 4. Ryby złowione zgłaszamy poprzez sms sędziemu bezpośrednio po zakończeniu holu podając numer stanowiska i przybliżoną wagę ryby.

Sędziowie ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wypuszczona do wody przy użyciu maty karpiowej w obecności sędziego.

 1. Ryby okaleczone lub martwe nie będą zaliczane do klasyfikacji
 2. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.
 3. Każda drużyna musi być wyposażona w ponton, kołyskę karpiową, środek do odkażania, duży Podbierak min. 42’’oraz worki karpiowe (4szt.).

23. Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości pasa biodrowego.

24. W przypadku wystąpienia nieporozumień prosimy załatwić je pomiędzy zawodnikami, w razie konieczności zgłosić sędziemu. Jeżeli jest brak porozumienia między zawodnikami , Wszelkie spory są rozstrzygane przez głównego sędziego , decyzje sędziego są ostateczne i niepodważalne.W przypadku rażących naruszeń lub utrudniania łowienia innym drużynom można zgłosić protest głównemu sędziemu, będzie się to wiązało z wpłatą zaliczki 100 zł. Jeśli wniosek protestu jest zasadny opłata zostanie zwrócona a drużyna, która zawiniła zostanie ukarana w zależności od przewinienia.

25. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku. Drużyny zobowiązane są do zabrania ze sobą śmieci. (nie pozostawiamy ich na łowisku)

26. Zakazuje się rozpalania / palenia ognisk

27. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden zawodnik.

28. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, a o zmianach tych zawodnicy będą informowani na bieżąco.

29. Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz pływania
po spożyciu.

30. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku.

31. W przypadku nie stosowania się do regulaminu organizator ma prawo upomnieć drużynę .

 1. Pouczenie słowne
 2. Upomnienie żółtą kartką które jest równoznaczna z wykluczeniem z zawodów na 12h
 3. Upomnienia czerwoną kartką lub dwoma żóltymi która automatycznie dyskwalifikuję drużynę z zawodów
 4. W wypadku rażącego złamania regulaminu sędzia może natychmiast w każdym momencie zdyskwalifikować zawodników (czerwona kartka).

Drużynie która została wykluczona z zawodów nie przysługuje zwrot opłaty wpisowej lub innych poniesionych kosztów.

33. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.

34. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów

35. Drużyny które zajmą pierwsze miejsca w sektorach dodatkowo zapewnią sobie start w MPwWK PCM2022.

36. Nagrody główne będą przyznawane dla pierwszych 5 drużyn, nagrody specjalne dla big fish zawodów i konkursów specjalnych oraz nagrody upominkowe dla pozostałych drużyn.

37. Od dnia potwierdzenia uczestnictwa w zawodach, team musi dokonać płatności w przeciągu 7 dni.

38.W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zawodach opłata startowa nie jest zwracana. Możliwość odsprzedania udziału we własnym zakresie. Po ustaleniu zmiany drużyny niezwłocznie poinformować organizatora wcelu przepisania uczestników

39.Start w zawodach jest jednoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu, z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych : imienia i nazwiska oraz wizerunku w postaci zdjęć z zawodów przez Organizatora, Sponsorów oraz Patronów Medialnych.

Sklep karpiowy, Sklep dla Karpiarzy, Najlepszy Sklep Karpiowy, Sklep Wędkarski, Promocje Karpiowe, Rabaty Wędkarstwo, Najtaniej Przynęty, Najtaniej Sprzęt Karpiowy, Najlepsze ceny w Polsce.

Dodaj komentarz

KUP TERAZ Z RABATEM!
Ktoś właśnie zakupił lub zalicytował produkt:

Nash Boat Life Electric Air Pump - T3023!

KUP TERAZ Z RABATEM!
Ktoś właśnie zakupił lub zalicytował produkt:

Mikado - WOREK - KARPIOWY - ENCLAVE CARP SLING - DO WAŻENIA - op.1szt.!

KUP TERAZ Z RABATEM!
Ktoś właśnie zakupił lub zalicytował produkt:

Nash Subterfuge Big Freeze Cool Bag Small 20L - T3642!

KUP TERAZ Z RABATEM!
Ktoś właśnie zakupił lub zalicytował produkt:

Nash ZT Polar Quilt Jacket XL - C6021!

KUP TERAZ Z RABATEM!
Ktoś właśnie zakupił lub zalicytował produkt:

INFINITY SEED'Z - Kukurydza 1,8kg - Gotowe ziarno!

Translate »